ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
Պայմաններ

Մինչև կայքից օգտվելը, խնդրում ենք ուշադիր ընթերցել այս պայմանները, քանի որ կայքից օգտվելու դեպքում Դուք ինքնաբերաբար հաստատում եք, որ համաձայն եք և կհետևեք դրանց:

Տեղեկատվություն

Կայքում առկա ցանկացած տեղեկատվության նկատմամբ հեղինակային իրավունքը, եթե այլ բան նշված չէ, պատկանում է Abcfinance.am «Ֆինանսներ Բոլորի Համար» կայքին (ՀՀ ԿԲ) և պաշտպանված է «Մտավոր սեփականության և հեղինակային իրավունքի մասին» ՀՀ օրենքով:Կայքում հրապարակված տեղեկատվությունը կրում է ուսուցողական բնույթ. չի համարվում գովազդ և չի կարող այլ անձանց կողմից օգտագործվել առևտրային/կոմերցիոն նպատակներով:

Կայքում հրապարակված տեղեկատվությունն ունի ուսուցման, տեղեկատվական նպատակ, չի համարվում ՀՀ ԿԲ պաշտոնական հայտարարություն և չի կարող մեկնաբանվել որպես ՀՀ ԿԲ պաշտոնական դիրքորոշում:

Կայքում առկա ցանկացած տեղեկատվություն կարող է մեջբերվել, օգտագործվել այլ կայքերում, պարտադիր hղում պարունակելով սկզբնաղբյուրի մասին:

Ներդրվում են ջանքեր, որպեսզի կայքում հրապարակման պահին տեղեկատվությունը լինի ճշգրիտ և արդիական, սակայն Abcfinance.am «Ֆինանսներ Բոլորի Համար» կայքը չի կրում որևէ պատասխանատվություն, եթե որոշակի պահի դրությամբ այն այլևս այդպիսին չի համարվում:

Կայքում առկա այլ կայքերի, կամ արտաքին աղբյուրի նյութերի, հղումների բովանդակության համար Abcfinance.am «Ֆինանսներ Բոլորի Համար» կայքը  որևէ պատասխանատվությունչի կրում:

Կայքում հրապարակված տեղեկատվությունը և գործիքները շատ կարևոր են, սակայն առավել հիմնավոր որոշում կայացնելու համար կարող եք օգտվել տեղեկատվության այլ ֆորմալ աղբյուրներից ևս: 

Հաշվիչներ և գործիքներ

Կայքի հաշվիչները և գործիքները ուղեցույց են, որոնք օգնում են Ձեզ անձնական ֆինանսների պլանավորման տարբեր փուլերում և միշտ չէ, որ լիարժեք կանխատեսում են Ձեր ֆինանսական ապագան:

Հոդվածներ

Կայքում հրապարակվող հոդվածները արտահայտում են հարցրեին հեղինակի մոտեցումը ու չեն կարող դիտարկվել որպես հանրային համընդհանուր կարծիք:

Տարբերանշան և կարգախոս

Կայքի տարբերանշանը և կարգախոսը ՀՀ ԿԲ մտավոր սեփականությունն են և չեն կարող օգտագործվել կամ հրապարակվել երրորդ անձանց կողմից այլ վայրերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է Abcfinance.am (ՀՀ ԿԲ) գրավոր համաձայնությունը:

Անխափան աշխատանք

Abcfinance.am «Ֆինանսներ Բոլորի Համար» կայքի բնականոն գործունեության անընդհատությունը վերահսկվում է, սակայն կարող է լինել իրավիճակ, երբ կայքը հասանելի չլինի տեխնիկական պատճառներով:

Անվտանգություն

Մենք վերահսկում ենք կայքի անվտանգությունը, սակայն չենք կրում պատասխանատվություն, եթե վիրուսային հարձակման պատճառով կայքից օգտվելիս կամ կայքից նյութ ներբեռնելիս Ձեր համակարգչում ևս առաջանա խնդիր:

Տվյալների գաղտնիություն

Կարող եք օգտվել Abcfinance.am «Ֆինանսներ Բոլորի Համար» կայքից, առանց անձնական տեղեկություններ տրամադրելու, սակայն եթե ցանկանում եք գրանցվել կայքում, մասնակցել միջոցառումներին և/կամ որպես կամավոր միանալ Abcfinance.am թիմին, ապա պետք է լրացնեք Ձեր մասին որոշ անձնական տվյալներ: Մենք գործադրում ենք մեր լավագույն ջանքը Ձեր տվյալները պահպանելու համար: Գաղտնիության տվյալների մասին ավելին այստեղ:

Պայմանների փոփոխում

Abcfinance.am «Ֆինանսներ Բոլորի Համար» կայքի պայմանները, կատարելագործման նպատակով դրանք պարբերաբար կարող են թարմացվել: Նոր պայմաններն անմիջապես կհրապարակվեն այս բաժնում և ուժի մեջ կմտնեն հրապարակման պահից:

Ժամկետայնություն

Ձեր անհատական էջը, որում ստեղծման պահից ի վեր գործողություն չի կատարվել կարող է ջնջվել այդ պահից 3 տարի անց: Այդ մասին Դուք կտեղեկանաք ջնջելու պահից 3 ամիս առաջ՝ ստանալով հաղորդակցություն ձեր էլ. հասցեին:

«Իմ էջում» պահպանված տեղեկությունը կարող է ջնջվել միայն այն դեպքում, եթե գործող կայքը վերափոխվում է ստանալով նոր տեխնիկական և ձևավորման նոր լուծումներ: Այդ մասին կտեղեկանաք ջնջելու պահից 3 ամիս առաջ ստանալով հաղորդակցություն Ձեր կողմից լրացված էլ. հասցեին:
ԲԼՈԳԻ ընդհանուր ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Բլոգում ներառված նյութերը կրում են բացառապես տեղեկատվական բնույթ և ընթերցողի կողմից չեն կարող դիտվել որպես պարտավորեցում կամ ուղղորդում:

Abcfinance.am-ը չի երաշխավորում և պատասխանատվություն չի կրում բլոգի նյութի բովադնակության, նյութի հեղինակի իսկության վերաբերյալ: Այս պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրում է նյութի հեղինակը, այն է Abcfinance.am-ին այն տրամադրողը:

Մենք գործադրում ենք մեր լավագույն ջանքը, որպեսզի վերահսկենք բլոգի նյութերում ներառվող տեղեկատվության հավաստիությունը, սակայն եթե բացահայտվի/ապացուցվի, որ որևէ նյութ կամ նյութի որևէ բաժին ստահոդ է կամ գրագողություն, այն անմիջապես կջնջվի Abcfinance.am կայքից, իսկ կեղծ հեղինակը կարող է ենթարկվել պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով:

Abcfinance.am-ը չի երաշավորում և պատասխանատվություն չի կրում ընթերցողի կողմից նյութի սխալ ըմբռնման, դրա օգտագործման արդյունքում ուղղակի և անուղղակի կրած հետևանքների համար, ինչպես նաև տեղեկատվության հիման վրա ընթերցողի կայացրած ցանկացած որոշման կամ գործողության համար:

Բլոգի նյութերում ներառված այլ կայքէջերին, նյութերին տրված հղումներում առկա տեղեկատվության բնույթը, բովանդակությունը և հասանելիությունը Abcfinance.am վերահսկողությունից դուրս է:

Բլոգի բովանդակության կանոններ

Բլոգում հրապարակվող նյութի հեղինակ կարող է լինել ցանկացած տարիքի անձնավորություն, եթե նա պահպանում է Abcfinance.am կողմից սահմանված Բլոգի կանոնները:

Նյութը պետք է վերաբերվի անձնական ֆինանսներիին, ցանկալի և ողջունելի է բովանդակությունում ինովացիոն, նոր տեղեկատվության ներկայացում, որը մինչև այժմ չի քննարկվել կայքում:

Նյութը պետք է լինի ուսուցողական, ինֆորմատիվ և չպետք է պարունակի գովազդ և ունենա կոմերցիոն/առևտրային նպատակ:

Նյութը պետք է լինի ձեր հեղինակային աշխատանքը, որը չի լինի կրկնօրինակված, և հեղինակային իրավունքները փոխանցված չեն լինի այլ անձի կամ կառույցի:

Գրագողության բացահայտման դեպքում նյութը անմիջապես կջնջվի Abcfinance.am կայքի ադմինիստարացիայի կողմից և կեղծ հեղինակը կարող է ենթարկվել պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով:

Նյութում ներառվող բոլոր թևավոր խոսքերը, մեջբերումները, այլ անձանց կարծիքները ուսումնասիրութան արդյունքները, վիճակագրական տվյալները պետք է ներառեն հղում սկզբնաղբյուրին, հակառակ դեպքում դրանք կարող են ջնջվել Abcfinance.am ադմինիստարացիայի կողմից:

Նյութը պետք է ունենա մինչև 4000 նշան, գրված լինի հայատառ, 11 տառաչափով, մեկ տառատեսակով (տառատեսակը ըստ հեղինակի հայեցողության): Ցանկալի է խուսափել իտալիկ (Italic) և մեծատառ ձևաչափերի կիրառումից:

Նյութը պետք է ունենա վերանագիր, ենթավերանագրեր: Դրանք պետք է լինեն հնարավորինս կարճ և հաղորդեն տվյալ նյութի, պարբերության իմաստը/միտքը:

Նյութում վերնագրերը, ենթավերանագրերը կարևոր հաղորդագրությունները պետք է լինեն ընդգծված (bold):

Նյութը կարող է ուղղագրության, կետադրության, շարահուսության տեսանկյունից վերանայվել և շտկվել Abcfinance.am ադմինիստարացիայի կողմից:

Բլոգի հեղինակի լուսանկարի կանոններ

Պետք է լինի հեղինակի իրական լուսանկարը, այլ անձի նկարի կիրառումը խստիվ արգելվում է և բացահայտման դեպքում կեղծ նկար ներկայացնողը կարող է ենթարկվել պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով:

Լուսանկարը պետք է լինի պարզ, տեսանելի, ցանկալի է գերակշիռ մասը կազմի հեղինակի դեմքի հատվածը:

Բացի հեղինակից լուսանկարում այլ անձ կամ իր չպետք է պատկերված լինի:

Լուսանկարը պետք է լինի տվյալ չափսերի սահմաններում. նվազագույնը 200 x 200, առավելագույնը 600 x 600:

Բլոգում մեկնաբանելու կանոններ Եթե պատրաստվում եք մեկնաբանել նյութը ապա կարևոր է, որ հետևեք մեկնաբանություն թողնելու Abcfinance.am  կանոններին: Մեկնաբանություն թողնելով, դուք հաստատում եք, որ համաձայն եք դրանց:

Ցանկացած մեկնաբանություն մինչև հրապարակվելը վերանայվում է Abcfinance.am ադմինիստրացիայի կողմից և հրապարակվում է միայն սահմանված մեկնաբանության ՝ կանոններին չհակասելու դեպքում:

Մեկնաբնություն թողնելու համար դուք պետք է լինեք 16+, ավելի փոքր տարիքի  դեպքում անհրաժեշտ է ծնողի թույլտվությունը:

Մեկնաբանություններում փորձեք օգտագործել ամբողջական բառեր, նախադասություններ և գրական խոսք:

Խուսափեք մեկնաբանություններում ձայնային հաղորդագորթյուններ տեղադրելուց և բառերը մեծատառերով  գրելուց:

Ցուցաբերեք հնարավորինս հարգալից մոտեցում հեղինակի և այլ մարդկանց կարծիքին/մեկնաբանություններին: Դուք իրավունք ունեք չհամաձայնվելու դրանց հետ, սակայն փորձեք արտահայտել ձեր միտքը առանց անձնավորված մոտեցման:

Մեկնաբանությունը պետք է վերաբերվի տվյալ նյութին, Abcfinance.am ադմինիստարացիան մեկնաբանություններում  չի կարող անդրադառնալ ձեր կողմից ֆինանսական ոլորտի վերաբերող այլ հարցադրումներին: Նմանատիպ հարցադրումներ ունենալու դեպքում զանգահարեք մեր թեժ գիծ 010592697 ( երկուշաբթիից - ուրբաթ 9:00-18:00):

Մենք իրավունք ունենք չհրապարակելու մեկնաբանությունը, եթե այն պարունակում է.

  • Վիրավորանք, հայհոյանք, գռեհիկ խոսելաոճ, զրպարտանք, սպառնալիք:
  • Որոշակի անձի կամ անձանց խմբերի նկատմամբ  ռասայական, էթիկական պատկանելիության,  կրոնի, հաշմանդամության, սեռի, տարիքի, սեռական կողմնորոշման խտրականություն:
  • Նյութի կամ այլ մեկնաբանությունների հեղինակի/բովանդակության քամահրում, պրովոկացիա, վատաբանում, փնովում:
  • Տվյալ նյութի հետ կապ չունեցող այլ կայքեր կամ  նյութեր տանող լինքեր, վիդեոնր, նկարներ, պատկերապատումներ:
  • Գովազդային, առևտրային տարրեր:
  • Ձեր կամ այլ օգտվողների անձնական կամ գաղտնի տեղեկությունները, օրինակ՝ բանկային քարտի տվյալներ, բժշկական կամ անձը հաստատող փաստաթղթեր, կոնտակտային տվյալներ։

Abcfinance.am պատասխանատվություն չի կրում մեկնաբանությունների բովանդակության, դրանում տրված խորհուրդների համար:

Մեկնաբանությունում արտահայտված ցանկացած միտք, հղում, նկար, վիդեո, պատկերապատում հետագայում կարող է օգտագործվել Abcfinance.am կողմից:

Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
Ամենակարդացված
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում