ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
Առջևում «Թանգարանների գիշերն» է...

ՀՀկենտրոնականբանկիայցելուներիկենտրոնը միանումէ «Թանգարաններիգիշեր» ևԹանգարաններիմիջազգայինօրվաննվիրվածհամաեվրոպականմիջոցառումներին:

Մայիսի 18-ինժամը 09.00-իցմինչև 18.00-ն  և մայիսի 21-ինժամը 09.00-իցմինչև 24.00-նԿենտրոնականբանկիայցելուներիկենտրոնիդռներըբացկլինենքաղաքացիներիառջև:

ԿենտրոնումայցելուներըկարողենծանոթանալՀայաստանիդրամաշրջանառությանպատմությանը` սկսածառաջինհայկականդրամներից (Ծոփք, Կոմմագենե, Արտաշեսյանտոհմիմետաղադրամներ) մինչևժամանակակիցթղթադրամներ, մետաղադրամներ, հուշադրամներ, հուշամեդալներ: Այցելուներըկծանոթանաննաևդրամիպաշտպանականհատկանիշներին: ՀայաստանիՀանրապետությանանկախության 25-ամյակիկապակցությամբկենտրոնումներկայացվելուէհուշադրամների «Հայոցպետականություն» շարքը, այդթվում՝ «ՀայաստանիՀանրապետության 25-ամյակ» հուշադրամը:

ԱյցելուներիկենտրոնըգտնվումէԿենտրոնականբանկիտարածքում. հասցե՝  Վ. Սարգսյան 6, հեռախոս՝ 010 59 27 83:

Նշենքնաև, որՀՀկենտրոնականբանկիԴիլիջանքաղաքի «Գիտելիքհանունզարգացման» կենտրոնըայստարիևսմիանումէ «Թանգարաններիգիշեր» ևԹանգարաններիմիջազգայինօրվաննվիրվածհամաեվրոպականմիջոցառումներին:

Մայիսի 18-ին 09.00 մինչև 18.00 ևմայիսի 21-ին 09.00 մինչև 24.00 կենտրոնիդռներըբացկլինենայցելուներիառջև:

ՀՀԿԲԳՀԶկենտրոնումայցելուներըկարողենծանոթանալհայկականդրամիևՀայաստանումդրամաշրջանառությանպատմությանը, ինչպեսնաևՀՀկենտրոնականբանկիկողմիցթողարկվածհուշադրամներին:

Կենտրոնիհասցեն` Տավուշիմարզ, ք.Դիլիջան, Մյասնիկյան 63, հեռախոս. (0268) 2 25 71, (0268) 2 25 81  
 

Հաղորդագրությունից օգտվելու դեպքում հղումը սկզբնաղբյուրին պարտադիր է:

հեռ/ֆաքս. 010 56 37 61 կամ 010 592 697

 

 

 

էլ-փոստ. 

 
Հաջորդ նյութը`
Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում