ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
Ֆինանսական համակարգի նկարագիրը
Հեղինակ
Արաքս Մանուչարյան

06 Հունիս 2018

Ցանկացած մարդու կյանքում ֆինանսները էական նշանակություն ունեն: Ընտանիքի ֆինանսական բարեկեցությունը ապահովելու կարևոր նախադրյալներից է անձնական ֆինանսների հաշվենկատ և հեռատես կառավարումը:
Նույն սկզբունքով էլ ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման կարևոր գրավականներից է կայուն և զարգացած ֆինանսական համակարգը, որի հիմնական նպատակն է ապահովել տնտեսության այլ հատվածների և բնակչության կայուն ֆինանսական գործունեությունը՝ մատուցելով տարբեր ֆինանսական ծառայություններ:

ՀՀ ֆինանսական համակարգը ներառում է բազմաթիվ պետական կառույցներ և մասնավոր կազմակերպություններ, ինչպես օրինակ՝

Անձնական ֆինանսների լավ կառավարման համար կարևոր է իմանալ, թե ֆինանսական կազմակերպություններից որոնք ինչ ծառայություններ են մատուցում: Այժմ առավել մանրամասն քննարկենք ՀՀ ֆինանսական համակարգի որոշ մասնակիցների գործունեության հիմնական ուղղությունները:

Ֆինանսական համակարգը կարգավորող և վերահսկող կառույցը ՀՀ կենտրոնական բանկն է:
Վերջինս անկախ պետական հաստատություն է, որի հիմնական խնդիրներն են գների կայունության և ֆինանսական կայունության ապահովումը: Բացի այս՝ ՀՀ կենտրանական բանկը պատասխանատու է նաև ՀՀ ֆինանսական համակարգի վերահսկողության, դրամավարկային քաղաքականության իրականացման, սպառողների իրավունքների պաշտպանության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման, ՀՀ արժույթի թողարկման, դրամաշրջանառության կազմակերպման և կարգավորման համար, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսական համակարգին առնչվող այլ խնդիրների համար:

2005 թվականին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հիմնադրվել է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը, որի հիմնական նպատակը Հայաստանի բանկային համակարգի կայունության և հուսալիության ապահովումն է` ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու միջոցով:
Ներկայումս երաշխավորված սահմանաչափերը կազմում են՝ դրամային ավանդների դեպքում 10 մլն դրամ, իսկ արտարժութային ավանդների դեպքում` 5 մլն դրամ:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը ստեղծվել է 2009 թվականին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից` որպես առանձին անկախ կառույց: Գրասենյակի հիմնական նպատակն է ֆիզիկական անձանց և ֆինանսական կազմակերպությունների միջև ծագած վեճերի անվճար և արագ լուծումը:

ՀՀ ֆինանսական համակարգի ամենախոշոր մասնակիցը շարունակում է մնալ բանկային համակարգը, որին բաժին է ընկնում ֆինանսական համակարգի ակտիվների մոտ 89%-ը: Բանկերի Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: հիմնական գործունեությունն է բանկային հաշիվների բացումը և վարումը, ավանդների ընդունումը, վճարային գործիքների (օր.` վճարային քարտ, չեկ) տրամադրումը և սպասարկումը, ինչպես նաև վարկերի տրամադրումը:

Ֆինանսական համակարգում կարևոր դեր ունեն նաև վարկային կազմակերպությունները, որոնց հիմնական գործունեությունը վարկերի տրամադրումն է: Ի տարբերություն բանկերի՝ վարկային կազմակերպություններին օրենքով չի թույլատրվում ֆինանսական շուկայում իրականացնել ավանդների ընդունման և բանկային հաշիվների բացման ու վարման հետ կապված ֆինանսական գործառույթներ: Ներկայումս ՀՀ-ում գործում են շուրջ 20 բանկեր և ավելի քան 30 վարկային կազմակերպություններ:

Վերջին տասը տարիների ընթացքում Հայաստանում բավականին մեծ զարգացում ունեցավ ապահովագրության ոլորտը: Բացի ապահովագրական ընկերությունները, որոնք կազմակերպում են ապահովագրության ողջ գործընթացը, այս ոլորտում գործում են նաև ապահովագրական բրոքերներ և գործակալներ: Վերջիններս ներկայացնում են համապատասխանաբար ապահովագրությունից օգտվող սպառողի և ապահովագրական ընկերության շահերը, նրանց կողմից տրված լիազորությունների շրջանակում նրանց անունից և հանձնարարությամբ:

ՀՀ կենսաթոշակային համակարգի ներդրմանը զուգահեռ բավականին ակտիվացել է նաև արժեթղթերի շուկան: Վերջինս հիմնականում ներառում է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, ներդրումային և կենսաթոշակային ֆոնդերը, կարգավորող շուկայի օպերատորը և կենտրոնական դեպոզիտարիան:
Նյութից օգտվելու դեպքում հղումը www.abcfinance.am պարտադիր է: 
Նյութում ներկայացված է հեղինակի կարծիքը, որը կարող է տարբերավել ՀՀ ԿԲ պաշտոնական դիրքորոշումից:

Կիսվեք ձեր կարծիքով

Խնդրում ենք մինչև մեկնաբանելը ծանթանաք բլոգում մեկնաբանելու մեր կանոններին:
Ուղարկելով մեկնաբանությունը դուք հաստատում եք որ ծանոթացել և համաձայն եք դրանց:

YOUR_NAME_ERROR
Սխալ էլ․ հասցե
COMMENT_ERROR
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում