ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՎԱՆԴԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԻՉ
Վարկի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Ավանդի գումար
Տարեկան տոկոսադրույք
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Համակարգին միանալու տարեթիվ
Ծննդյան տարեթիվ
Աշխատավարձ
Գրանցված աշխատավարձ
Եկամտային հարկ
Կենսաթոշակային վճար
ՈՒՍԱՆՈՂ ԵՄ

Ուսանող եք, ով հետաքրքրված է ֆինանսների աշխարհով: Այստեղ տեղադրվող նյութերը կօգնեն ավելացնել ձեր գիտելիքները, ինչպես նաև ստանալ ուսանողական կյանքի ընթացքում ի հայտ եկած ֆինանսների վերաբերյալ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ:

 1. Ուսման ֆինանսավորում
 2. Առաջին աշխատանք
 3. Ֆինանսական ծառայություններ ուսանողների համար
 ՈՒՍՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Շատերը դպրոցն ավարտելով ընդունվում են ԲՈՒՀ` ապագայում լավ աշխատանք գտնելու և մեծ գումարներ վաստակելու ակնկալիքներով:
Անշուշտ` ուսումը վերջինիս հասնելու համար անհրաժեշտ ու կարևոր գործոն է, որը ցանկացած այլ ապրանքի պես, ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է որոշակի գումար ծախսել: Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների արտահոսք:
Այլ կերպ ասած` այն իրենից ներկայացնում է ինքնատիպ մի ակտիվ, որում անհրաժեշտ է ներդրում կատարել` իհարկե հաշվի առնելով հետագայում դրանից ստացվող արդյունքի չափը:Այս առումով` ձեր ֆինանսները ճիշտ կազմակերպելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է հաշվարկել, թե ինչքան գումար է ձեզ անհրաժեշտ սովորելու համար` ուսման վարձ, գրքեր և այլ ուսումնական նյութեր, ինչպես նաև տրանսպորտային, կոմունալ և շատ այլ նմանատիպ ծախսեր, Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների արտահոսք: եթե ուսումը շարունակելու համար դուք պատրաստվում եք մեկնել այլ քաղաք: Իմացեք Ծախսերի օպտիմալացման 7 եղանակները:Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել այն, որ ուսումնառության տարիների ընթացքում ավելի շատ գումար եք ծախսելու ուսման վրա և միաժամանակ հնարավոր է, որ ավելի քիչ գումար կարողանաք վաստակել, քանի որ դասերին հաճախելու պատճառով աշխատելու ժամանակ քիչ եք ունենալու, կամ ընդհանրապես չեք ունենալու:Ուսման ֆինանսավորման աղբյուրները բազմազան են.

 • ընթացիկ եկամուտներ, 
 • սեփական խնայողություններ
 • ընտանիքի անդամների օգնություն, 
 • ուսումնական կրթաթոշակներ, 
 • գրանտներ և ուսանողական վարկեր:

Ձեր ուսման ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրներն են սեփական ընթացիկ եկամուտներն Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների ներհոսք (այն, ինչ վաստակում եք): ու խնայողությունները: Ուստի` անհրաժեշտ է նախօրոք պլանավորել բյուջեն` հաշվի առնելով ուսման ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ միջոցների չափը և եկամուտից դրան համապատասխան հատկացումներ կատարել: Իմացեք Որքան է անհրաժեշտ խնայել և ինչպես:Ձեր ուսման ֆինանսավորման համար  նաև կարող եք դիմել ընտանիքի օգնությանը:Բացի նշվածներից` գոյություն ունեն բազմաթիվ ուսումնական կրթաթոշակներ ու գրանտներ, որոնք նույնպես կարող են ծառայել որպես ուսման ֆինանսավորման աղբյուր: Վերջիններս տրամադրվում են ուսանողներին` հաշվի առնելով տարբեր չափանիշներ` սոցիալական վիճակ, լավ առաջադիմություն, ուսանողների ակտիվություն, անհատական աշխատանքներ և այլն:Հայաստանում, մասնավորապես` ձեր ԲՈՒՀ-ում առկա կրթաթոշակների մասին կարող եք ավելի մանրամասն իմանալ ԲՈՒՀ-ում պարբերաբար փակցվող հայտարարություններից կամ գործող ուսանողական կառույցներից:Եթե, այնուամենայնիվ, դուք միջոցների պակաս եք զգում, ապա ուսման ֆինանսավորման համար դուք նաև կարող եք օգտվել հատուկ այդ նպատակով տրամադրվող ուսանողական վարկերից: Իմացեք Վարկ վերցնելու կանոնները:

 • Եթե աշխատում եք և ունեք կայուն եկամուտ, Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների ներհոսք (այն, ինչ վաստակում եք): ապա կարող եք ինքներդ վարկ ստանալ` համապատասխան փաստաթղթերի հետ ներկայացնելով նաև տեղեկանք ձեր ԲՈՒՀ-ից:
 • Եթե Դուք չեք աշխատում ապա ձեզ համար ուսանողական վարկ կարող են ստանալ ձեր ծնողները` իրենց փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացնելով նաև ձեր անձնագիրն ու համապատասխան տեղեկանք ԲՈՒՀ-ից:

Որպես կանոն տեղեկանքում նշվում է ուսանողի անունը, ազգանունը, բաժինը, կուրսը, ինչպես նաև ԲՈՒՀ-ի հաշվեհամարը, որին բանկն Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: անմիջապես փոխանցում է գումարը:
Սակայն բանկերը կարող են նաև հավելյալ տեղեկություններ պահանջել, ուստի` տեղեկանքի հստակ ձևի մասին անհրաժեշտ է տեղեկանալ հենց բանկերից:Ուսանողական վարկերի տրամադրման պայմաններին, ինչպես նաև վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ բանկերի ինտերնետային կայքերում կամ հենց բանկերի մասնաճյուղերում: Ֆինինֆոն ձեր ֆինանսական տեղեկատուն կօգնի արագ և անվճար գտնել ձեզ ամենահարմար ուսանողական վարկը:

Հիշեք, վարկ վերցնելն ընդամենը առաջին և ամենահեշտ քայլն է: Առավել կարևոր է կարողանալ այն ժամանակին ու ամբողջությամբ մարել: Դա բխում է ձեր իսկ շահերից:Հավատացեք, որ իրականում դա այդքան էլ դժվար չէ, ուղղակի անհրաժեշտ է իմանալ ձեր վարկի իրական արժեքը, մասնավորապես` ամսական վճարումների ժամկետներն ու չափը և դրան համապատասխան պլանավորել ձեր եկամուտներն ու ծախսերը: Իմացեք նաև Ամենակարևորը վարկային պատմության մասին:
 Առաջին աշխատանք
ԻՆՉՊԵՍ ԵՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Գոյություն ունեն աշխատավարձի վճարման 2 տարբեր եղանակներ`

 • կանխիկ (առձեռն) 
 • անկանխիկ (բանկային հաշիվների միջոցով), երբ գործատուն աշխատավարձը փոխանցում է ձեր բանկային հաշվին:
Ժամանակակից աշխարում հիմնականում ընդունված չէ կանխիկ եղանակով աշխատավարձերի վճարումը: 

Դրա փոխարեն` մի շարք կազմակերպություններում աշխատավարձի վճարումը կատարվում է բանկային հաշիվների միջոցով, ինչը շատ հարմար է և ապահով: Ձեր բանկային հաշվից կարող եք գումար ստանալ` այցելելով ձեզ սպասարկող բանկ: Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: Սակայն ժամանակը խնայելու համար կարող եք վերցնել նաև վճարային քարտ, որն ունի մի շարք առավելություններ: Իմացեք նաև Որտեղից և ինչպես կարող եք ձեռք բերել վճարային քարտ:

 • Նախ` պարտադիր չէ ամեն անգամ մեծ գումար պահել ձեզ մոտ, փոխարենը` վճարային քարտը ձեզ թոււյլ կտա ցանկացած պահի բանկոմատների Բանկոմատը մի սարքավորում է, որով իրականացվում է փողի կանխիկացում և ծառայությունների դիմաց վճարումներ: միջոցով կանխիկացնել այնքան գումար, որքան ձեզ անհրաժեշտ է և նաև կատարել անկանխիկ վճարումներ առևտրի սրահներում: Իմացեք նաև Ինտերնետում բանկային քարտից անվտանգ օգտվելու 12 կանոնները: 
 • Մյուս կողմից էլ` կանխիկ գումարը կորցնելու դեպքում դրա վերադարձը անհնար կլինի, իսկ վճարային քարտի կորստի դեպքում դուք կարող եք զանգահարել ձեզ սպասարկող բանկ և ձեր գաղտնաբառը հայտնելով` կարգադրել բլոկավորել ձեր քարտը, ապա նոր քարտ պատվիրել:
 • Ուստի` աշխատանքի անցնելիս, եթե դուք դեռ չունեք բանկային հաշիվ, ձեզ նախ և առաջ անհրաժեշտ կլինի բացել բանկային հաշիվ և ձեռք բերել վճարային քարտ:
Այժմ բանկերը բացում ու սպասարկում են տարբեր տեսակի բանկային հաշիվներ և առաջարկում են տարատեսակ վճարային քարտեր, որոնցից ճիշտ ընտրություն կատարելու համար, անհրաժեշտ է հստակ պատկերացնել, թե ինչ նպատակով եք դուք բացում բանկային հաշիվ և ինչպիսի ծառայություններ եք ակնկալում ստանալ: Այս հարցում ձեզ կօգնի Ֆինինֆոն, որի միջոցով արագ և անվճար կգտնեք ձեզ ամենահարմար վճարային քարտը:

Եթե դուք ցանկանում եք ստանալ ձեր աշխատավարձը և կատարել դրամով անկանխիկ գործարքներ, ապա կարող եք ձեռք բերել Արքա, Վիզա կամ Մաստերքարտ տեսակի քարտ և դրամային հաշիվ, իսկ եթե դուք ցանկանում եք քարտն օգտագործել նաև արտասահմանում և կատարել արտարժութային գործարքներ, ապա ձեզ անհրաժեշտ է Վիզա կամ Մաստերքարտ տեսակի քարտ և արտարժութային հաշիվ:Բանկային հաշվի և վճարային քարտերի մասին ավելին իմանալու համար տես`

ԻՆՉ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՔ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

Անհրաժեշտ է իմանալ, որ ձեր անվանական աշխատավարձը  (այն աշխատավարձը, որը նշվում է ձեր և ձեր գործատուի միջև կնքվող աշխատանքային պայմանագրում) և փաստացի աշխատավարձը (այն աշխատավարձը, որը դուք ստանալու եք ամեն ամիս) տարբեր են:Մեր Աշխատավարձի հաշվիչը կօգնի արագ հաշվարկել ձեր աշխատավարձի մաքուր մնացորդը կամ հակառակը:
Պատճառն այն է, որ աշխատելու տարիների ընթացքում դուք ամեն ամիս ձեր աշխատավարձից պետք է պարտադիր կերպով որոշակի վճարներ կատարեք:

Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր վարձու աշխատող պետք է օրենքով սահմանված կարգով և չափով վճարի եկամտային հարկ: Եկամտից պահվող գումար, որ գանձվում է պետական բյուջե: Եկամտային հարկը հավասար է հարկվող եկամտի 21%-ին: Ավելին՝ Հարկային օրենսգիրք:
Աշխատանքի անցնելիս և աշխատավարձի չափը ճշտելիս` հստակեցրեք, որ աշխատավարձի մասին է խոսքը` անվանական, թե փաստացի:Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակում փոփոխություններ է կատարվել նաև հարկային համակարգում:
2013թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել միասնական եկամտային հարկը, Եկամտից պահվող գումար, որ գանձվում է պետական բյուջե: Եկամտային հարկը հավասար է հարկվող եկամտի 21%-ին: Ավելին՝ Հարկային օրենսգիրք: որը փոխարինել է նախկին եկամտահարկին ու պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներին:Համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի՝ վարձու աշխատողի աշխատավարձից պետական բյուջե է վճարվում միասնական եկամտային հարկ` հետևյալ դրույքաչափերով`

 Ամսեկան եկամտի չափը  հայկական դրամով  Հարկվող գումար
հայկական դրամով
   150,000 դրամ  23%
150,000 - 2,000,000 34,500 դրամին գումարած 150,000 դրամը գերազանցող գումարի 28% 
> 2,000,000    552,500 դրամին գումարած 2,000,000 դրամը գերազանցող գումարի 36%


Բացի այդ, 2014 թվականից գործում է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը: Իմացեք նաև ինչպես միանալ կուտակային կենսաթոշակին և որքան է հատկացվում ձեր աշխատավարձից:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐՔՈՒՅԿ

 Գործատուները պարտավոր են հիմնական աշխատավայրում աշխատող բոլոր աշխատողների համար վարել աշխատանքային գրքույկներ: Վերջինս աշխատողի աշխատանքային գործունեության մասին տեղեկություններ ներառող հիմնական փաստաթուղթ է, որտեղ լրացվում են՝ աշխատողի անունը, ազգանունը, աշխատողի ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, աշխատելու ժամանակահատվածը: Աշխատանքային գրքույկում ամրագրվում է նաև այն աշխատանքների կատարումը, որոնք հնարավորություն են ընձեռում աշխատողին արտոնյալ պայմաններով անցնելու կենսաթոշակի:

Գործատուի մոտ առաջին անգամ աշխատանքի ընդունվող աշխատողի աշխատանքային գրքույկը գործատուի կողմից պետք է լրացվի ոչ ուշ, քան աշխատանքի ընդունվելուց հետո 5 օրվա ընթացքում:

Աշխատանքային պայմանագրի լուծման (աշխատողի աշխատանքից ազատման) դեպքում աշխատանքային գրքույկում կատարված գրառումները պետք է վավերացվեն (հաստատվեն) գործատուի կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությամբ և գործատուի կնիքով: Աշխատանքային գրքույկը կորցնելու դեպքում, պետք է դրա մասին անհապաղ հայտնեք վերջին աշխատատեղի գործատուին: Վերջինս պարտավոր է 15 օրվա ընթաղքում աշխատանքային գրքույկի կրկնօրինակը հանձնել ձեզ:
Աշխատանքային գրքույկում գրառված տեղեկատվությունը հետագայում հիմք է հանդիսանալու ձեր կենսաթոշակի հաշվարկման համար: 

Ուստի` հետևեք, որ ձեր գործատուն օրենքով սահմանված կարգով գրանցի ձեզ, վարի ձեր աշխատանքային գրքույկը և կատարի համապատասխան վճարումները: Ձեր աշխատանքային իրավունքների և պարտականությունների մասին ավելին իմացեք աշխատանքային օրենսգրքից:

ԻՆՉՊԵՍ ԵՔ ԾԱԽՍԵԼՈՒ ՁԵՐ ՎԱՍՏԱԿԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ

Հաջորդ հարցը, որի շուրջ անհրաժեշտ է մտածել աշխատանքի անցնելիս, դա այն է, թե ինչպես եք ծախսելու ձեր վաստակած գումարը: 
Հետագայում ֆինանսական դժվարություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է պլանավորել ձեր եկամուտներն ու ծախսերը:Եթե որևէ նպատակ ունեք, որի իրականացման համար ձեզ որոշակի խոշոր գումար պետք կգա, օրինակ` ցանկանում եք բնակարան կամ ավտոմեքենա գնել, մեկնել հանգստի և այլն, ապա ահրաժեշտ է նաև խնայողություններ կատարել: Խնայողությունները նաև անհրաժեշտ են, քանի որ հաճախ հանդիպում են այնպիսի իրավիճակներ, երբ ստիպված եք լինում ականխատեսելի և մեծ ծախսեր կատարել: Իմացեք Ինչպես և որտեղ խնայել գումար:Ահա թե ինչու անհրաժեշտ է ձեր եկամուտները բաժանել 2 մասի`

 • ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորում,
 • խնայողությունների կուտակում:
Ձեր խնայողությունների կուտակումն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար կարող եք հանձնարարել ձեր գործատուին որոշակի համամասնությամբ տեղաբաշխել ձեր աշխատավարձը ընթացիկ և կուտակային (ավանդային) հաշիվներում: Ճշտեք ձեր գործատուից, թե արդյոք վերջինս կարող է ապահովել ձեր աշխատավարձի բաշխումը և ուղղումը համապատասխան` ընթացիկ ու կուտակային հաշիվներին: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա կարող եք դա ինքներդ կատարել կամ հանձնարարել ձեր բանկին Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: ամեն ամիս որոշակի գումար փոխանցել ձեր ընթացիկ հաշվից կուտակային հաշվին: Ավանդային հաշվիչը կօգնի ձեզ այս հարցում:Դրա համար անհրաժեշտ է բանկում ունենալ 2 տեսակի հաշիվ` ընթացիկ և կուտակային: Սակայն, եթե  կանխիկ եղանակով եք ստանում ձեր աշխատավարձը, ապա խնայողություններն արդյունավետ կատարելու համար կարող եք բանկում բացել կուտակային (ավանդային) հաշիվ և ամեն ամիս համապատասխան մեծության գումար մուտքագրել ձեր հաշվին: Կուտակային (ավանդային) հաշվի առավելությունը կայանում է նրանում, որ բացի ամեն ամիս ձեր կողմից ձեր իսկ հաշվին մուտքագրվող գումարից, ժամկետի ավարտին դուք կստանաք նաև վաստակած տոկոսագումարները:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Որոշ ֆինանսական կազմակերպություններ (բանկեր, ապահովագրական ընկերություն և այլն) առաջարկում են հատուկ ուսանողների համար նախատեսված ֆինանսական ծառայություններ: Դրանք հիմնականում մատուցվում են արտոնյալ պայմաններով, (օրինակ` ցածր սպասարկման վճարներ, նվերներ և այլն): Բանկերի կողմից հատուկ ուսանողերի համար մատուցվող ծառայությունները լավ առիթ են ֆինանսական ծառայություններից օգտվելու և վերջիններիս հետ ընտելանալու համար, քանի որ հետագայում, հատկապես աշխատանքի անցնելուց հետո,  հաճախ եք առնչվելու ֆինանսական ծառայությունների հետ: Ուստի ուսումնասիրեք ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ծառայությունները, որպեսզի գտնեք ձեզ համապատասխան ֆինանսական ծառայությունները:

Բանկային հաշիվներ 

Բանկային հաշիվը ընթացիկ դրամական միջոցները` եկամուտներն Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների ներհոսք (այն, ինչ վաստակում եք): ու ծախսերը, Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների արտահոսք: կառավարելու հարմար գործիք է: Ձեր և բանկի Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: միջև հարաբերությունների սկիզբը հիմնականում դրվում է ձեր կողմից բանկում բանկային հաշվի բացմամբ:

Եթե  ուսմանը զուգահեռ աշխատում եք և ստանում եք որոշակի եկամուտ կամ ցանկանում եք ծնողների կողմից ձեզ տրված գումարը պահել ապահով վայրում, ապա կարող եք պահել դրանք բանկում բացված հաշվի վրա: Դա ձեզ թույլ կտա օգտվել բանկային հաշվի ընձեռած բոլոր հնարավորություններից` կատարել ձեր ընթացիկ, ամենօրյա փողային գործառնությունները և հետևել դրանց փոփոխություններին` մուտքերին և ծախսերին: Իմացեք նաև Որտեղ և ինչպես խնայել գումար:Եթե ձեր հաշվին կցեք վճարային քարտ, ապա կօգտվեք նաև բանկային հաշվի հեռակա կառավարման հնարավորությունից: Այս հարցում ձեզ կօգնի նաև Ուզում եմ վճարային քարտ ունենալ նյութը:Մինչ բանկային հաշիվ բացելը մանրամասն ուսումնասիրեք բանկերի կողմից առաջարկները` ձեր պահանջներին համապատասխան ծառայություն ընտրելու նպատակով:

Վճարային քարտ

Բանկերը հնարավոր է առաջարկեն որոշակի առավելություններով օժտված հատուկ ուսանողների համար վճարային քարտեր: Սպասարկման վճարը կարող է ավելի ցածր լինել, քան այլ տեսակի վճարային քարտերինը, կամ ուսանողական քարտը կարող է հնարավորություն ընձեռել գնումներ կատարելիս օգտվել որոշ զեղչերից, կարող են լինել բոնուսային ծրագրեր, նվերներ և այլ:

Վճարային քարտը գործիք է, որը Ձեզ հնարավորություն կտա

 • կատարել վճարումներ առևտրի և սպասարկման կետերում ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց` առանց ունենալու մեծ քանակով կանխիկ փող
 • իրականացնել ինտերնետային /էլեկտրոնային/ առևտուր
 • կատարել կոմունալ վճարումներ 
 • ստանալ կանխիկ միջոցներ բանկից և բանկոմատներից
 • խուսափել դրամական միջոցների կորստից, քարտի կորստի կամ վնասվելու դեպքում (հրդեհից, ջրից և այլն)  քանի որ Ձեր դրամական միջոցները գտնվում են բանկային հաշվի վրա
 • օգտվեք շահավետ պայմաններով այլ ֆինանսական ծառայություններից և այլն 

Մինչ վճարային քարտ ձեռք բերելը մանրամասն ուսումնասիրեք բանկերի կողմից առաջարկները` ձեր պահանջներին համապատասխան քարտ ընտրելու նպատակով: Այս հարցում ձեզ կօգնի Ֆինինֆոն՝ ձեր ֆինանսական տեղեկատուն: Իմացեք ավելին Վճարային քարտի մասին:

էլեկտրոնային առեվտուր

Ներկայիս կյանքը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց ինտերնետի, իսկ վերջինիս բազմազան հնարավարությունները հեշտացնում և իրականանալի են դարձնում բազմաթիվ գործողություններ: Ինտերնետի ընձեռած բազմաթիվ հնարավորություններից մեկն էլ Էլեկտրոնային առևտուրն է (e-commerce, on-line shopping):Էլեկտրոնային առևտուրը իրենից ներկայացնում է գնումներ կատարելու ժամանակակից ու շատ հարմար եղանակ: Այն հնարավորություն է տալիս ինտերնետի միջոցով ձեռք բերել ամենաբազմազան ապրանքներ առանց տնից դուրս գալու` ցանկացած օր և ցանկացած ժամի` խնայելով ձեր ջանքերն ու ժամանակը:Այժմ էլեկտրոնային առևտուր կատարելիս վճարման առավել տարածված եղանակը անկանխիկ վճարումն է` վճարային քարտերի կամ էլեկտրոնային փողի միջոցով: Ուստի անհրաժեշտ է ունենալ վճարային քարտ (օրինակ` ArCa, VISA, Mastercard և այլն):Վճարային քարտով ինտերնետի միջոցով վճարում կատարելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի մուտքագրել քարտի դիմերեսին գրված համարը և, որոշ դեպքերում նաև հակառակ կողմում գրված թվերը (սովորաբար` քառանիշ կամ եռանիշ): Ուստի եթե ձեռք եք բերում վճարային քարտն ինտերնետի միջոցով առևտուր անելու նպատակով, ապա ցանկալի է, որ քարտի դարձերեսում առկա լինի եռանիշ կամ քառանիշ թիվը:Որոշ էլեկտրոնային խանութներ հնարավորոթյուն են ընձեռում նաև վճարումներ կատարել կանխիկ դրամով` ընտրված ապրանքը Ձեր նշված հասցեով առաքելու ժամանակ:Մինչ էլեկտորանային առևտուր անելը ծանոթացեք ինտերնետային գնումներ հնարավորությունների և ռիսկերի մասին առավել մանրամասն իմանալու համար կարդացեք ինտերնետային գնումների մասին ինչպես նաև ինտերնետում բանկային քարտից անվտանգ օգտվելու 12 կանոնները:

Վարկեր ուսանողների համար

 • Եթե ֆինանսավորման համար միջոցների պակաս եք զգում, ապա կարող եք օգտվել հատուկ այդ նպատակով տրամադրվող ուսանողական վարկերից: Ֆինինֆոն կօգնի արագ և անվճար գտնել ձեզ ամենահարմար ուսանողական վարկը:
 • Եթե աշխատում եք և ունեք կայուն եկամուտ, ապա կարող եք ինքներդ վարկ ստանալ` համապատասխան փաստաթղթերի հետ ներկայացնելով նաև տեղեկանք ձեր ԲՈՒՀ-ից:
 • Եթե չեք աշխատում, ապա ձեզ համար ուսանողական վարկ կարող են ստանալ ձեր ծնողները` ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթերը, այդ թվում նաև տեղեկանք ԲՈՒՀ-երից:

Որպես կանոն տեղեկանքում նշվում է ուսանողի անունը, ազգանունը, բաժինը, կուրսը, ինչպես նաև ԲՈՒՀ-ի հաշվեհամարը, որին բանկն անմիջապես փոխանցում է գումարը:Սակայն բանկերը կարող են նաև հավելյալ տեղեկություններ պահանջել, ուստի` տեղեկանքի հստակ ձևի մասին անհրաժեշտ է տեղեկանալ հենց բանկերից:Ուսանողական վարկերի տրամադրման պայմաններին, ինչպես նաև վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ բանկերի ինտերնետային կայքերում կամ հենց բանկերի մասնաճյուղերում: 
Մինչև վարկ վերցնելը ծանթացեք վարկ վերցնելու կանոններին:

Ավանդ

Դուք ունեք որոշակի նպատակներ (օրինակ` համակարգչի, հեռախոսի գնում, ճանապարհորդություն և այլն) և դրանց իրագործման համար ձեր ուսմանը զուգահեռ աշխատում եք կամ խնայում եք ձեր ծնողների կողմից տրված գումարը: Այս գումարը կարող եք պահել պահարանում կամ որևէ այլ թաքստոցում, օրինակ` բարձի տակ, և այն հետագայում օգտագործել ձեր կարիքները հոգալու համար: Սակայն այս դեպքում պահված գումարի մեծությունը չի ավելանում, քանի որ այն ձեզ համար «չի աշխատում»: Իմացեք Որտեղ և ինչպես խնայել գումար:Մեկ այլ տարբերակ է տնտեսած գումարը ավանդի տեսքով բանկում Իրավաբանական անձ է, որը տրված լիցենզիայի հիման վրա ներգրավում է ավանդներ և իր անունից և ռիսկով տեղեբաշխում է դրանք վարկեր, ավանդներ, դեպոզիտներ: ներդնելը, որի դեպքում գումարի դիմաց կստանաք լրացուցիչ եկամուտ:  Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների ներհոսք (այն, ինչ վաստակում եք):Բանկերն առաջարկում են բազմաթիվ, տարբեր ժամկետներով ավանդային ծառայություններ, որոնք լինում են ինչպես ցպահանջ, այնպես էլ ժամկետային:
Մեր Ավանդային հաշվիչը կօգնի արագ և անվճար կատարել ձեր անհատական հաշվարկը: Իսկ Ֆինինֆոյով կարող եք գտնել շուկայում առկա ձեզ ամենահարմար ավանդը:Մինչ ավանդ ներդնելը մանրամասն ուսումնասիրեք Ավանդի մասին բաժինը: 

Ձեզ կհետաքրքրի նաև

 1. Միանալ Abcfinance կամավորների թիմին
 2. Ինչպես և որտեղ խնայել գումար
 3. Ինչպես վարել բյուջե
 4. Ինչպես է որոշվում վարկ տրամադրելը
 5. 9 խորհուրդ ինչպես խնայել սննդի վրա
 6. Ինչ անել, եթե խնդրել են երաշխավոր դառնալ
 7. Ինչպես պաշտպանեք ձեր իրավունքները ֆինանսական շուկայում
 8. Ինչպես արագ և անվճար հաշվարկեք ձեր Վարկը, Ավանդը, Կենսաթոշակը, Աշխատավարձի մաքուր մնացորդը

Նյութից օգտվելու դեպքում հղումը www.abcfinance.am պարտադիր է:

Բաժանորդագրվեք
մեր լրահոսին և բաց մի թողեք կարևոր նորությունները`
Հետևեք մեզ նաև սոց. ցանցերում և RSS-ի միջոցով`
ԹԱՐՄ Նորություններ
խնդրում ենք պտտել ձեր սարքը
Կամավորների գրանցում

ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական կրթման թիմը ողջունում է կրթական ծրագրերին աջակից դառնալու ձեր ցանկությունը: Մենք արժևորում ենք ձեր տաղանդն ու ժամանակը և ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր կամավորների շարքում։

Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
MOBILE_ERROR
Շաբաթական
օր
Օրական
ժամ
Նշեք ինչպիսի աշխատանքների եք ցանկանում մասնակցել
CV is not attachedAttached file size can't be more than 1MB
Վերբեռնել
Կցեք ձեր նկարը
Մոռացել ե՞ք գաղտնաբառը
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Տվյալ հղումը ակտիվ չէ
իմ էջի գրանցում
Ունեք ձեր անձնական էջը, Մուտք գործեք
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
BIRTHDATE_ERROR
Սխալ մուտքագրում
Սխալ փոստային հասցե
Սխալ էլ․ հասցե
Սխալ հեռախոսահամար
Սխալ գաղտնաբառ
Սխալ գաղտնաբառ
Գրանցումը Ձեզ կտա հետԵՎյալ ընդլայնված հնարավորությունները
Կկատարեք հաշվարկներ հաշվիչներով և կպահպանեք արդյունքները
24
Կկառավարեք Ձեր անձնական բյուջեն 24 ժամ
Կգրանցվեք և կմասնակցեք տարբեր միջոցառումների
Կտեղեկանաք նոր միջոցառումների մասին
Կպահպանեք նյութեր, որոնք կօգտագործեք կյանքի տարբեր իրավիճակներում