Գլխավոր
Գլխավոր
RSS Facebook twitter youtube Կայքի քարտեզ Հետադարձ կապ Գլխավոր

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ
Իմ Ֆինանսների Ամիս 2017 Ֆինանսական ֆուտբոլ
 
«Իմ ֆինանսների ամիս»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄԸ ՏԵՍԱՖԻԼՄԵՐ ON-LINE ԻՆՉ Է ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԸ

Ավանդային հաշվիչ

-Հաշվիչ-Ավանդային հաշվիչ


Ավանդային հաշվիչը հաշվարկում է տվյալ ավանդատեսակի համար ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (ՏՏԵ): Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի Ձեր ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը, եթե Դուք կատարեք ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կամ ավանդից ստացված տոկոսագումարները ավելացնեք Ձեր կողմից ներդրված ավանդի մայր (սկզբնական) գումարին (Դա  ավանդի դիմաց տոկոսագումարների  կապիտալացումն է):

Ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կարող են հանդիսանալ այն վճարները, որոնք Դուք պարտավոր եք կատարել բանկին մինչ ավանդային պայմանագիր կնքելը կամ պայմանագրի գործողության ընթացքում: Այդպիսի վճարներ կարող են հանդիսանալ օրինակ հաշվի բացման, հաշվի սպասարկման կամ կանխիկացման վճարները: Հարկերը չեն հանդիսանում պարտադիր վճարներ:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ստանալու համար լրացրեք ներքևում ներկայացված  աղյուսակը:

Տե'ս ավելին տարեկան տոկոսային եկամտաբերության մասին:

ՆՇՈՒՄ` Ոչ ամբողջական թվեր մուտքագրելու դեպքում թվերը առանձնացնելու համար օգտագործեք “կետ”, օրինակ` 10.5:

Ավանդի գումար Դրամական միավոր
Տարեկան տոկոսադրույք %
Ավանդի ժամկետ ամիսներով
Այլ վճարումներ Դրամական միավոր
Կապիտալացման ձև

Get it from App Store
Get it on Google Play
Get it from Microsoft
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ ՀԱՐՑ և ՊԱՏԱՍԽԱՆ
ABC