Գլխավոր
Գլխավոր
RSS Facebook twitter youtube Կայքի քարտեզ Հետադարձ կապ Գլխավոր

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ
Իմ Ֆինանսների Ամիս 2017 Ֆինանսական ֆուտբոլ
 
«Իմ ֆինանսների ամիս»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄԸ ՏԵՍԱՖԻԼՄԵՐ ON-LINE ԻՆՉ Է ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԸ

Վարկային հաշվիչ

-Հաշվիչ-Վարկային հաշվիչ


Վարկային հաշվիչը հաշվարկում է վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (ՏՓՏ) վարկավորման այն տոկոսադրույքն է, որը իր մեջ ներառում է վարկի հետ կապված բոլոր պարտադիր ծախսերը` տոկոսավճարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր ծախսերը (oրինակ` միջնորդավճարներ, վարկ տրամադրելու համար հաշվի բացման, սպասարկման հետ կապված ծախսեր, ապահովագրական ծախսեր և այլն):

Վարկային հաշվիչը Ձեզ հնարավորություն է տալիս  նաև ստանալու վարկի նախնական մարման գրաֆիկը, ինչը Ձեզ հնարավորություն կտա գնահատելու, թե որքան կլինի վարկի ծախսատարությունը:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը և վարկի մարման գրաֆիկը ստանալու համար լրացրեք ներքևում ներկայացված  աղյուսակը:

Տե'ս ավելին տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մասին:

ՆՇՈՒՄ` Ոչ ամբողջական թվեր մուտքագրելու դեպքում թվերը առանձնացնելու համար օգտագործեք “կետ”, օրինակ` 10.5:

Վարկի գումար Դրամական միավոր
Տարեկան տոկոսադրույք %
Վարկի ժամկետ ամիսներով
Այլ վճարումներ
Այլ ամսական վճարումներ
Մարման Տեսակ

Get it from App Store
Get it on Google Play
Get it from Microsoft
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ ՀԱՐՑ և ՊԱՏԱՍԽԱՆ
ABC