Գլխավոր
Գլխավոր
RSS Facebook twitter youtube Կայքի քարտեզ Հետադարձ կապ Գլխավոր

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ
Իմ Ֆինանսների Ամիս 2017 Ֆինանսական ֆուտբոլ
 
«Իմ ֆինանսների ամիս»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄԸ ՏԵՍԱՖԻԼՄԵՐ ON-LINE ԻՆՉ Է ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԸ

ՈԻՍՈՒՑԻՉ

-ՈԻՍՈՒՑԻՉ


Այս բա
ժինն ուղղված է ուսուցիչներին, որոնք հետաքրքված են ֆինանսական ոլորտի ծառայություններ սպառողների ֆինանսական կրթմամբ և իրազեկվածության բարձրացմամբ և ներգրավված են ֆինանսական ոլորտի ծառայություններ սպառողների ֆինանսական իրազեկվածության բարձրացման գործընթացում:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒՄԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՆՊԱՏԱԿԸ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄՇԱԿՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ
Get it from App Store
Get it on Google Play
Get it from Microsoft
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ ՀԱՐՑ և ՊԱՏԱՍԽԱՆ
ABC